راستي چرا، چگونه، کجا
در اين قسمت از پارس پلانت سعی بر اين خواهد شد که جالبترين سئوالات مطرح و پاسخ داده شود! سئوالاتي که آسان بنظر ميرسند ولي بندرت مي توانيم جوابشان را بدهيم. شايان ذکر است که اين قسمت هفتگي، روزهاي چهارشنبه تجديد ميشود و سئوالات هفته هاي گذشته را در آرشيو زير مي توانيد پيدا کنيدد

Hitta de billigaste hotellen
Glasögon i din styrka från 395 kr
ارسال به شبکه های اجتماعي : اين مطلب را به دوستتان بفرست Balatarin Donbaleh Delicious Post to MySpace!
موضوع اين هفته
موضوع: چگونگي پيدايش زمين و قاره ها
اگر يک سيب را مدتي نگه داريد ، در سطح آن چين و چروک ايجادميشود ، و پوسته آن صافي خود را از دست ميدهد د کره زمين و ساير سيارات از خورشيد جدا شده اند د آنها ابتدا گرم و سوزان بودند ، که به تدريج سرد شده ، و به وضع امروزی خود رسيده اند د برخي از دانشمندان عقيده دارند ، که فرورفتگي ها و برجستگي های زمين هنگام سرد شدن به وجود آمده است د

يک نقشه جهان نما برداريد و قاره آمريکای جنوبي و آفريقا را بررسي کنيد د آيا به نظرتان نميرسد ، که آمريکا در برزيل به طرف راست پيش رفته است د آيا گمان نمي کنيد ، که با کنار هم گذاشتن آفريقا و آمريکا قاره واحدی به دست مي آيدد اين همان سئوالي است ، که يک دانشمند آلماني بنام «آلفرد وگنر» از خود کرد د او نوشت : هرکسي که کناره های متقابل به هم آمريکای جنوبي و آفريقا را بررسي کند از ديدن اينکه خط ساحلي دو قاره کاملا" شبيه يکديگرند ، تعجب خواهد کرد و ملاحظه اينکه هر پيش رفتگي برزيل مقابل فرورفتگي در آفريقا ست ، هر پژوهشگری را به شگفتي واخواهد داشت د

همچنين الفرد وگنر گياهان و حيوانات محلي آمريکای جنوبي و آفريقا را که قبلا" به وسيله زيست شناسان و طبيعي دانان کشف و بررسي شده بود ، با هم مقايسه کرده و متوجه شباهت عجيب آنها شد و اين مطلب نيز باعث گشت ، که او فکر کند اين دو قاره در گذشته های دور قطعا" به هم متصل بوده اند و بعدها از هم جدا شده اند د

آلفرد فرضيه ای بنياد نهاد که به موجب آن در روزگاران پيشين تمام قاره های جهان به هم چسبيده و تشکيل يک قاره را داده بودند د اين قاره بزرگ رودخانه ها و درياچه هايي نيز داشته است ، که بعدها چين و چروکهايي در آن ايجاد شده و به چند قاره تقسيم گشته است ، و در نتيجه آمريکای جنوبي از آفريقا جدا شده و شروع به دور شدن از آن کرده است د آمريکای شمالي نيز از اروپای مرکزی جدا شده و بطرف مغرب رفته است د و بالاخره قاره ها به صورتي که امروز مي بينيم در آمده اند د

آيا حق با آلفرد وگنر است د نمي دانيم د امروزه اين عقيده فرضيه ای بيش نيست ولي با توجه به نقشه جهان نما کناره قاره ها مويّد اين تئوری است ، و بررسي گياهان و جانوران بومي در کناره های متقابل دو قاره نيز اين موضوع را تاييد ميکند ، و در ضمن قشر زمين هم هنوز به حرکت و جابجايي خود ادامه ميدهد د


.چهارشنبه هر هفته این قسمت بازنویسی می شود

2003-06-04 17:49:00